Bronnenlijst

Hier vindt onze bronnenlijst die we hebben opgemaakt in stap 3.
We hebben per student en alfabetisch gewerkt.

Jacques Bo:

Borde, P. (2006). Kindermisbruik in nieuwe religieuze bewegingen. [Theses]. Leuven: K.U.Leuven.

De Cuyper, J. (2010). Jongeren en hun gedrag met betrekking tot anticonceptie. [Theses]. Sint-Niklaas: KaHo Sint-Lieven.

De Graaf, H. (2013). Bloemetjes en bijtjes of zaadjes en eitjes? (Opvattingen over) seksuele opvoeding in Nederland. Pedagogiek, Vol. 33(1), P.21-36.

De Waard, P. (11 December 2018). Gedreven vertrouwensvrouw voor prostituees. De Volkskrant, 20.

Dumez, C. (1997). Relationele en seksuele opvoeding op school. Gezinsbeleid in Vlaanderen, Vol. 26, P. 44-51.

Hendrickx, F. (2014). Aanpak van kindermisbruik via ethisch verantwoord sporten. [Presentation]. Brussel: Seminar Vlaamse Sportraad.

Janssens, D. (1997). De rol van ouders in de relationele en seksuele opvoeding. Gezinsbeleid in Vlaanderen, Vol. 26, P. 34-42.

Kentler, H. (1971). Seksuele opvoeding. Utrecht: Spectrum.

Ketnet (2017). De dokter Bea show, aflevering 2: verliefd [TV-uitzending]. Brussel: Vlaamse Radio-en Televisieomroep/Ketnet.

Lemmens, C. , (2013). Anticonceptie bij jongeren: kennis en gebruik. [Theses]. Lier: Thomas More Kempen. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2699052

Marciano, P. (2008). An Experience on sexial-relational-affective education in primary schools, in the Formia-Gaeta socio-sanitary district. Sexologies, Vol. 17, P. S152-S152.

Mitrani, V.B. , Mccabe, B.E. , Gonzalez-Guarda, R.M. , Florom-Smith, A., Peragallo, N. (2013). Participation in SEPA, a sexual and relational health intervention for Hispanic woman. Western journal of nursing research, Vol.35(7), P 849-66.

Mohd Mutalip, S. , Mohamed, R. (2012). Sexual education in Malaysia: accepted or rejected? Iranian journal of public health, Vol.41(7), P.34-39.

Müller-Eckhard, H. (1958). Seksuele opvoeding. Utrecht: Spectrum.

Roeffaers, H. Thys, W. Claes, J. (1992). Van mens tot mens: over relatie en seksualiteit. Antwerpen: UFSIA.

Rutger C. M. E. Engels (2007). Friends, Lovers and groups: Key Relationships in Adolescence.

Overbeek, G. (2006). Het belang van school ,ouders, vrienden en buurt. Van Gorcum.

Overbeek, G. (2014). Op het tweede gezicht: de relatie tussen het gelaat en karakter. Balans.

Van Braeckel, I. ( 11 december 2018). Geen gulden sluipweg naar ouderschap. De Standaard, 9.

Van Goethem, D. (11 december 2018). An Lemmens is weer verliefd. Het Nieuwsblad, 22.

Van Goidsenhoven, K. (2001). De opvang en behandeling van seksueel misbruikte kinderen. [Theses]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Van Hoefs, H. (2002). Abortus bij jongeren: De noodzaak van preventie en begeleiding. [Theses]. Dilbeek: Parnas.

VRT (2015). Koppen: Tinderkoppels [TV-uitzending]. Brussel: Vlaamse Radio- en Televisieomroep/Eén.

VTM (2015). Telefacts zomer: Love me tinder [TV-uitzending]. Brussel: Vlaamse Radio-en Televisieomroep/VTM.

Liefhooghe Marie:

Doesum, K. van, Riksen-Walraven, J.M., Hosman, C.M.H., & Hoefnagels, C. (2008). A randomized controlled trial of a home-visiting intervention aimed at preventing relationship problems in depressed mothers and their infants. Child Development, 79, 547-561.
IJzendoorn, M.H. van (1995). Adult attachment representations, parental responsiveness, and infant attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the Adult Attachment Interview. Psychological Bulletin, 117, 387-403.
Corcoran, J. (1998). Consequences of adolescent pregnancy/ parenting: A review of the literature. Social Work in Health Care, 27, 49-67.
Lange, A., Hoogendoorn, M., Wiederspahn, A., & de Beurs, E. (2005). Buss-Durkee Hostility Inventory-Dutch (BDHI-D). Handleiding, verantwoording en normering van de Nederlandse BussDurkee-agressie-vragenlijst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Wicks-Nelson, R., & Israel, A.C. (2009). Abnormal child and adolescent psychology. New Jersey: Pearson.
Woodward, L.J., Fergusson, D.M., & Horwood, L.J. (2001). Risk factors and life processes associated with teenage pregnancy: results of a prospective study from birth to 20 years. Journal of Marriage and the Family, 63, 10-1184.
Corcoran, J. (1998). Consequences of adolescent pregnancy/ parenting: A review of the literature. Social Work in Health Care, 27, 49-67.
Culp, R.E., Culp, A.M., Osofsky, J.D., & Osofsky, H.J. (1991). Adolescent and older mothers’ interaction patterns with their sixmonth-old infants. Journal of Adolescence, 14, 195-200.
Fliers, T., & Peters, P.J.T. (2010). Kenmerken van tienermoeders en indicaties voor therapie. Utrecht: Masterthesis Universiteit Utrecht.
Hamerlynck, S.M.J.J. (2008). Girls in juvenile institutions. Psychopathology and sexual risk behavior. Amsterdam: Ponsen & Looijen.
Jaffee, S., Caspi, A., Moffitt, T.E., Belsky, J., & Silva, P. (2001). Why are children born to teenage mothers at risk for adverse outcomes in young adulthood? Results from a 20-year longitudinal study. Development and Psychopathology, 13, 377-397.
Miller, C.L., Miceli, P.J., Whitman, T.L., & Borkowski, J.G. (1996). Cognitive readiness to parent and intellectual-emotional development in children of adolescent mothers. Developmental Psychology, 32, 533-541.
Nijhof, K.S. (2011). Crossing Barriers. Evaluation of a new compulsory residential treatment program for youth. Nijmegen: Ipskamp Drukkers.
Roosa, M., & Vaughan, L. (1984). A comparison of teenage and older mothers with preschool age children. Family Relations, 33, 259-265.
Schockaert, R. (1934) Over het wegnemen van eierstokcysten met corpus luteum in het begin der zwangerschap.
Van Luijn, H. (1994) Verwerkings- en beheersingsproblemen na het afbreken van een ongewenste zwangerschap
Bröker, L.
Huisarts en wetenschap,(2011) Protonpompremmers in de zwangerschap
Keirse M., Daze R.(1978) Zwangerschap : een familiegebeuren
Dehaene T. , Kelles F. (1978) Psychologische aspecten van de zwangerschap
Schyns-van den Berg X.
(2017) Anesthesie en de normale zwangerschap
Vandesteene, I.
(2001)"Magere mama, mooiere mama?" Is er nog een plaatsje voor mij? Een explorerend onderzoek naar de invloed van anorexia en boulimia nervosa op de zwangerschap en het ongeboren leven om een inzicht te verwerven in de preventieve en begeleidende taak van vroedvrouwen
Hamers, G.(2012) Seksualiteit in de zwangerschap
Derrag, L.(2018) Fysieke activiteit tijdens de zwangerschap
De Bruyne, C. (2001) Jaarboek 2002: seksualiteit, relaties, geboorteregeling.
Heyvaert, J. Janssens, G. (1986) Onderwijszakboekje
Biard, P.(2010) Travail et maternité

Vandemeulebroecke Femke:
Aertsen, I. (2015) Justitie en slachtoffers van seksueel misbruik VRT-Radio 1- De wereld van vandaag- Interview

Beyers (2014) De eerste seksuele ervaringen van jongeren gaan stap voor stap Geraadpleegd via: https://www.seksuelevorming.be/16-feiten-en-cijfers-over-de-eerste-keer-die-je-nog-niet-kende/page/0/1

Beyers, W. (2010) Samenvatting van de gegevens uit het onderzoek over seksueel gedrag 2007-08 Gent: Faculiteit Pedagogische Wetanschappen en Psychologie UGent

Bijkerk, R., & Van Der Heide W. (2007) Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk

Borde, P. (2006) Kindermisbruik in nieuwe religieuze bewegingen.KULeuven

Borms, R., Ruytjens, K. (2004). zwangere leerlingen op school, Handboek leerlingenbegeleiding

Borghs, P., Gyde, A. (2010) Juridische gids over ouderschap voor holebi’s en transgenders Brussel: Gelijke Kansen in Vlaanderen

Browyn, W., Forest, M., Senac, R.(2018) Global perspectives on same-sex marriage. global queen politics

Canvas, (2015). Voordeel van de twijfel: ‘is romantiek nefast voor de liefde’

De Bruyne, C.(2001) Jaarboek 2002: seksualiteit, relaties en geboorteregeling P12-201

De Clerck, M.L., Vandenbosch, L. & Opgenhaffen, M. (2009) Een onderzoek naar de informatiebehoeften van kinderen, tieners en jongeren.Uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Informatiepunt Jeugd, Leuven: Katholieke Universiteit Leuven

Demasure, K., Demasure, K., Depoortere, K.(2001) Pastoraat bij seksueel misbruik van kinderen. Halewijn: Antwerpen

Deschamps, A. (1996) AIDS-zorg: wat, hoe en waarom Leuven: KUL. Universitaire ziekenhuizen

Deschamps, A. (1996) HIV binnen de oncologie In: Oncologisch tijdschrift., jrg. 13 (1996)

Deschamps., A., Van Wijngaerden, E. (2000) HIV & AIDS: een handleiding voor gezondheidswerkers

Dieltjes, S., Meurs, P. (2014). Ouders en de relationele en seksuele vorming op school. Antwerpen-Apeldoorn: garant

Dumon, E., Vanleirberghe, K., Stessens, M. (2009) Bank vooruit! Op naar een holebivriendelijke school

Frans, E. (1996) Preventie van seksueel geweld: tijd voor weerbaarheid Diegem: Kluwer

Frans, E. (2004) (weg) wijs in de seks: Begeleidersboekje Antwerpen:Sensoa

Frans, E. (2005) Preventie van seksueel misbruik en de school In: Zorgbreed

Frans, E., (2006). Werkmap Goede Minnaars

Frans,E. (2008) Educatief pakker over genderdiversiteit en transgender

Frans, E. (2010) Seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar stellenFrans, E. (2016-2017) Vroeg en breed beginnen: een holistische visie op seksuele vorming in de basisschool.

Frans, E. (2010) Vlaggensysteem. Antwerpen/appeldoorn: Sensoa en Garant

Frans, E,. Degryse, B,. Caers, B. (2010)Kriebels in je lijf: 1ste graad .Antwerpen:Sensoa

Frans, E,. Degryse, B,. Caers, B. (2010)Plezante seks: 3de graad. Antwerpen:Sensoa

Frans, E,. Degryse, B,. Caers, B. (2010)Plezier in seksualiteit: 2de graad. Antwerpen:Sensoa

Frans, E., Stuyver, L., De Bruyne, C. (2004) Beleidsplan voor scholen ter preventie van seksueel ongewenst gedrag

Gijs., L., Gianotten., Woet., L. (2009) Seksuologie

Gordyn, P., De vlaamse overheid (1999) Ik ben wie ik ben. Educatieve map homoseksuele en lesbische vorming

Gyde, A. & Leplace, J. (2009) Alles wat je altijd al wilde weten over holebi’s

Hargot, T., Gobilliard, L.(2018) Tertio: Seks is geen magische sleutel tot het paradijs

Kind en gezin (2017) Het kind in Vlaanderen HS:kindermishandeling P160-165

KUL.(1991) Gezin, relaties en seksualiteit: documentatie voor hulpverlenging en vorming

Lenaerts, O. (2015) Relationele en seksuele vorming

Mayle, P. Waar kom ik vandaan?: hoe vertel je het kinderen zonder omhaal en met plezier?

Michael, C., Ashton (2018) Individual differences and personality: Chapter 13- sexuality P 327-347

Peeters, K., Degryse, B., Frans, E., Van den Eynde, S., Verhetsel, L., (2011). Relationele & seksuele vorming: handboek voor secundair onderwijs. Hoofdstuk 4: seks en lichaam. Antwerpen- Apeldoorn: Sensoa en Garant

Sensoa (2017) HIV in België: feiten en cijfers Geraadpleegd via : https://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/hiv-belgie-feiten-en-cijfers

Sharifi, N.(2018) Female bodies and sexuality in Iran and the search for defiance.Londen

Sioen, L., Wouters, E. (2009) Schoon volk: hoe je uiterlijk je leven beïnvloed

Theyskens, CE. Relationele en seksuele vorming in het Vlaams middelbaar onderwijs: Kwalitatief onderzoek omtrent de beleving van LGBT jongvolwassenen

Tib (2018) De standaard: geef kinderen al seksuele en relationele voorlichting vanaf het eerste leerjaar

Timmermans, Y. (2009) Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking

Van Braeckel, I.(2018)De standaard Op seks staat geen leeftijd P9

Van Eeghem, B. (2018) de redactie: Zonder blozen met kinderen praten over seks

Van Ertvelde, A., Debruyne, H.(2017) Vuile lakens

Vlaeminck, N., Niclaes, L. (2015) Tinderkoppels

VLOR, Caris, G., De Mets, J. (2009) Vitaminen voor een gezondheidsbeleid op school

Wiesman, A. (2017) Seksuele ontwikkeling van kinderen

Zwiep, C,. Lannoy, F (2013) Bij seksuele ontwikkeling hoort seksuele opvoeding! Amsterdam

Vandenhouwe Dimka:
AutismeTV. (2016, 10 juni). Gaan seksualiteit en autisme goed samen? [Video]. Geraadpleegd op 22 november 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=fRYlCrmjPlI

Besluit van 9 mei 2014 van de Vlaamse Regering betreffende het beleid inzake preventie van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezondheids- en woonzorgvoorzieningen (07 februari 2014), Belgisch Staatsblad, 51031-51036.

CGG Passant vzw. (2016). Samen zoeken naar een Passend Antwoord (folder). Geraadpleegd van http://cgg.passant.be/wp-content/uploads/2015/06/Alg.-folder-CGG-PassAnt-vzw-2016.pdf

Child Focus. (2017). Cijfers en activiteiten 2017 Child Focus - Seksuele uitbuiting van minderjarigen. Geraadpleegd op 22 november van http://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/cijfers_en_activiteiten_2017-seksuele_uitbuiting.pdf

Claessens, E., Leuyckx, L., Machiels, E., & Moeijensoon, J. (2010). Hoezo, Mieke en Pietje?: het geven van seksuele voorlichting en vorming aan jongeren met een autismespectrumstoornis (scriptie). Geraadpleegd van https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?

Conix, G., De Brauwer, K., & Leroy, M. (2011). Mond vol tanden: relaties, seksualiteit en handicap : ouders nemen het op. Antwerpen, België: Gezin en Handicap.

De Plaatse (Red.). (2005). Autisme en seksualiteit: opstellen over autisme in relatie tot seksualiteit en intimiteit (-). Antwerpen, België: Garant.

Decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming (03 april 2018), 31846-31880.

Federale politie. (2018). Politiële criminaliteitsstatistieken België. Geraadpleegd op 22 november van httpW://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/nationaal/rapport_2018_trim1_nat_belgie_nl.pdf

Gerland, G. (2006). Autisme: relaties en seksualiteit. Antwerpen, België: Houtekiet.
Hannah, L. A., & Stagg, S. D. (2016, 13 september). Experiences of Sex Education and Sexual Awareness in Young Adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(12), 3678–3687.

Hellemans, H., Colson, K., Verbraeken, C., Vermeiren, R., & Deboutte, D. (2007, februari). Sexual Behavior in High-Functioning Male Adolescents and Young Adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(2), 260–269.

Hénault, I. (2006). Asperger-syndroom en seksualiteit. Amsterdam, Nederland: Nieuwezijds.

Kalyva, E. (2010, juli). Teachers’ perspectives of the sexuality of children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 2010(4), 433–437.

Kind en Gezin. (2018). Het kind in Vlaanderen. Geraadpleegd op 22 november van https://www.kindengezin.be/img/KIV2017.pdf

Koksal, A. (2018, 15 september). Ook kleuters hebben baat bij seksuele opvoeding. Het Belang van Limburg, p. 14. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/nl/search-article

Leupe, J. (2018, 4 augustus). Parler sexualité avec son ado. La Dernière Heure, p. 24. Geraadpleegd van http://academic.gopress.be/nl/search-article

MacKenzie, A. (z.d.). Prejudicial stereotypes and testimonial injustice: Autism, sexuality and sex education. International Journal of Educational Research, 2018(89), 110–118.

Newport, J., & Newport, M. (2007). Autisme en seksualiteit: In de puberteit en daarna. Huizen, Nederland: Pica.

Paredis, S. (2014). Seksuele voorlichting voor jongeren met autisme in het buitengewoon onderwijs (scriptie). Geraadpleegd van http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2916603

Paumen, M. (2015, 23 juni). Seksuele vorming en autisme [Video]. Geraadpleegd op 22 november 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=ZD9bEUExmXc

Raising Children Network. (2017, 30 oktober). Sexuality and relationships: teenagers with autism spectrum disorder [Video]. Geraadpleegd op 22 november 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=2SZzn2TrYhQ

Schmidt, B. J., & Dohler, C. (2017). Autismus - Sexualitat - Partnerschaft. Norderstedt, Duitsland: Books on Demand.

Sensoa. (2018). Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren en volwassenen: feiten en cijfers. Geraadpleegd op 22 november van https://www.Sensoa.be/feiten-en-cijfers/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-bij-jongeren-en-volwassenen-feiten-en-cijfers/page/0/6

Tytgat, E. (2018). Een belevingsgericht onderzoek over seksualiteit bij jongeren die in de jeugdpsychiatrische afdeling De Patio verblijven (scriptie). Geraadpleegd van https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay

Van Empel, L. (2008). Een knuf, een zoen, tja en dan …?: seksualiteit en ASS (scriptie). Geraadpleegd van https://www.hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_fontys:oai:surfsharekit.nl:72d1c0ad-34b6-4317-b6ff-0490aa50b5c0?q=seksualiteit+autisme

Vanhee, K. (2018, 29 juni). Te veel leerlingen worden zwanger, dus schakelt school 'baby' Noor in. Het Nieuwsblad/Regionaal: Brugge-Oostkust, p. 4. Geraadpleegd van http://academic.gopress.be/nl/search-article

Verdrag van 25 oktober 2007 van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (21 juni 2013), 39977.

Vermeiren, K. (2013). Rationeel en emotioneel zijn (scriptie). Geraadpleegd van https://www.scriptiebank.be/scriptie/2013/rationeel-emotioneel-zijn

Vermeulen, P. (2004). Autisme en intimiteit. Autisme Centraal, 22(5), 14–18.

Vermeulen, P. (2007, augustus). Autisme, seksualiteit en intimiteit: enige aanknopingspunten voor specifieke sekseducatie. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 6(2), 54–63

Vermeulen, P., & Hellemans, H. (2007). Sekseducatie & autisme. Autisme Centraal, 26(5), 2–8.

Vandorpe Stien:

Baams, L. (2014). Blooming Sexuality: a Biopsychosocial Perspective on Adolescent Romantic and Sexual Development. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Baams, L., & Bos, H. (2015). De sociale context van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender-jongeren in Nederland. Nederland: Van Gorcum.

Choi, S. K., Baams, L., & Wilson, B. D. M. (2017). LGBTQ Youth in california’s public Schools: Differences Across the State. Williams institute: UCLA School of Law.

Davidson, J. (2014). Sexting: Gender and Teens. Rotterdam: SensePublisher.

De Cuyper, J. (2010). Jongeren en hun gedrag met betrekking tot anticonceptie [Theses]. Sint-Lieven: KaHo.

De Decker, F. (01 december 2018). Wees geduldig, zoek middelmatigheid en fluit niet te luid. Het Nieuwsblad, Pagina 20.

Delfos, M. (1997). Kop en staart: seksuele voorlichting over zaadlozing. Bussum : Trude van Waarden Produkties.

Fadil, N., Laermans, R., & Dobbelaere, K. (2008). Submitting to God, submitting to the Self. Secular and religious trajectories of second generation Maghrebi in Belgium [Thesis-dissertation]. Leuven: KU Leuven.

Grift, T. (2018). Transgenderpersonen, medische transitie en de invloed op werk. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, Vol.26(5), pp.222-227.

Gross, G., & Tyring, S. K. (2011). Sexually Transmitted Infections and Sexually Transmitted Diseases. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Heemelaar, M. (2000). Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening: informatie en communicatietraining voor sociaal-agogisch hulpverleners en verpleegkundigen. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.

Jeurissen-Steeghs, R. (2010. Hallo IK : Wie ben ik, Wat wil ik, en Wat kan ik?: Seksuele beleving bij gehandicapten : trainershandleiding. Leuven : Acco.

Mackenzie, C. R. (2012). Diagnosis of Sexually Transmitted Diseases: Methods and Protocols. Totowa, NJ: Humana Press.

Magiels, G. (9 november 2018). Puur voor het plezier. De Standaard/ De Standaard der Letteren, Pagina 4.

Rodenburg, E. M., Stricker, B. H., & Visser, L. E. (2013). Ziekenhuisopname door bijwerkingen : verschillen tussen man en vrouw: Onderzoek naar bijwerkingen cardiovasculaire geneesmiddelen. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 157(2013)6 ; p. 242-246.

Teleac. (1991). De seksuele ontwikkeling kinderen [video]. Hilversum: Teleac.

Valencia-Villaneuva, A., Reynders, H., Smekens, M., Mommen, N., & Swinnen, E. (2010). Seks, jongeren en de vroedvrouw : een juiste combinatie! [ Online Theses]. Limburg: Katholieke Hogeschool. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2904749.

Vanhee, L., & Corveleyn, J. (2007). Weerbaar en broos: mensen in armoede over ouderschap: een verkennende kwalitatieve studie in psychologisch perspectief [Thesis-dissertation]. Leuven: KU Leuven. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/retrieve/67543.

Van Hoefs, H. (2002). Abortus bij jongeren: De noodzaak van Preventie en Begeleiding [Theses]. Dilbeek: Parnas.

Vanlaere, L., & Gastmans, C. (2006). Zorg. Een wijsgerig- en theologisch-ethisch grondslagenonderzoek met toepassing op de zorg voor suïcidale ouderen [Thesis-dissertation]. Leuven: KU Leuven.

Van Lierde, E. (2018). “Spirualiteit van het ‘wij’ accepteert geen enkele muur”. Tertio, 14-16.

Vingerhoets, G. (2000). Neurocognitieve verschillen tussen man en vrouw. Tijdschrift voor geneeskunde, 56(2000)13 ; p. 985-994.

VRT. (2013). Klaar voor de seksule start? [video]. Brussel: VRT.

VRT. (2013). Sext up kids [video]. Brussel: VRT.

Vansteelandt Jolien:

Adams, J., & Mrug, S., & Knight D. (2018). Characteristics of child physical and sexual abuse as predictors of psychopathology. Child abuse & Neglect, 86, 167-177. [https://www.sciencedirect.com/].

Anton, D. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking: een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. 5de druk. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Anton, D. (s.d.). Psychiatrie en verstandelijke handicap, 537-550. In: leerboek psychiatrie.

Beel, V. (6 december 2018). ‘Ik vertrouwde hem, maar toen heeft hij mij verkracht’. De Standaard, 9. Geraadpleegd via [https://academic.gopress.be/].

Bijleveld, C., & Hendriks, J. (2007). Gezin en seksueel misbruik: overdracht van daderschap en slachtofferschap van seksueel misbruik. Tijdschrift voor Criminologie, 50 (2), 1-2. Geraadpleegd via [https://scholar.google.be/].

Bogaert, E. (2017). Seksualiteit en intimiteit bij ouderen [bachelorproef]. Roeselare: Katholieke Hogeschool VIVES Roeselare. Geraadpleegd via DoKS.

Bondue, Y. (2008). Kwetsbaarheid heeft vele gezichten: dementie in relaties: een verhaal… . [DVD]. Rumbeke: overlegplatform dementie regio Roeselare-Izegem.

Bosch, E. (1998). Bejegening in de zorg: respectvol omgaan met cliënten. Baarn: Nelissen.

Bosch, E. (1999). Seksualiteit En Relatievorming Van Mensen Met Een Verstandelijke Handicap: een praktijk- en discussieboek. 2de druk. Uitgeverij: Boom.

Bosch, E., & Suykerbuyk, E. (2000). Seksuele voorlichting aan mensen met en verstandelijke handicap: de kunst van het verstaan. Geraadpleegd op 22 november 2018, via [https://books.google.be/].

Bosch, E., & Suykerbuyk, E. (2005). Begeleiding van seksueel misbruikte mensen met een verstandelijke handicap: beleving, begeleiding en behandeling. Uitgeverij: Boom.

Bosch, E. (2006). Heeft een vrouw ook een Piemel? De zin van emancipatie op het gebied van seksualiteit en intimiteit in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Geraadpleegd op 22 november 2018, via [https://books.google.be/].

Bosch, E., & Suykerbuyk, E. (2006). Seksuele voorlichting aan mensen met een mentale handicap: de kunst van het verstaan. 4de druk. Soest: Nelissen.

Bosch, E., & Suykerbuyk, E. (2009). Seks met beleid: visie en beleid op seksualiteit in het leven van mensen met een verstandelijke beperking, handvatten en werkvormen. Geraadpleegd op 22 november 2018, via [https://books.google.be/].

Bosch, E., & Suykerbuyk, E. Ontdek wie je bent, een speurtocht naar jezelf deel 1 en 2.

Cees, F. (2013). Bevroren kinderen. [Tv-uitzending]. Brussel: VRT Eén.

Conix, G. (2008). Liefde is overal: een congres voor koppels met een verstandelijke beperking. Wisselwerk: driemaandelijks tijdschrift voor sociaal-cultureel volwassenwerk, 5 (3), 25-29.

Conix, G., & Claerhout, H., & Van Hoey, T. (2008). mok.seitaler|skeS#mok.seitaler|skeS! Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking: deel 2: relaties. Berchem: Epo.

Conix, G. Alles wat je wilde weten maar niet durfde vragen (Seks@relaties).

Daele, E., & Gykiere, K. (2011). Confrontatie in de forensische therapie met zwakbegaafde plegers van seksueel misbruik. Tijdschrift voor psychotherapie, 37 (3), 177-187. Geraadpleegd via [https://limo.libis.be/index.html].

De Haas, S. (2012). Onderzoek: seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland. Tijdschrift voor seksuologie, 36 (2), 136-145. Geraadpleegd via [https://scholar.google.be/].

Diesfeldt, H. (2014). Seks en de hulpverlener: Omgaan met seksueel getint gedrag. Tijdschrift voor psychogeriatrie, 26 (3), 13-15. Geraadpleegd via [https://limo.libis.be/index.html].

Draijer, N. (s.d.). Intieme traumatisering: gevolgen van seksueel misbruik, verkrachting en mishandeling, 153-170. Singel Uitgevers.

Erika, F. (2005). Preventie van seksueel misbruik en de school. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 2 (7), 10-15.

Erika, F. (2005). Zoden aan de dijk? Over effectiviteit van preventie van seksueel misbruik van kinderen. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 16 (3), 28-33.

Frans, E. Het vlaggensysteem (Sensoa).

Herron, R., & Wrathall, M. Putting responsive behaviors in place: examining how formal and informal carers understand the actions of people with dementia. Social Sciene & Medicine, 204, 9-15. Geraadpleegd via [https://www.sciencedirect.com/].

Hollander, M., & Frouws, B. (2011) Doel(groep) bereikt: bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 89 (1), 51-57. Geraadpleegd via [https://limo.libis.be/index.html].

Janssen, A., & Van Doorn, P. (2007). Praten over seks: methode voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking bij hun seksuele ontwikkeling: begeleidersboek. Antwerpen: Garant.

Janssen, A., & Van Doorn, P. (2007). Praten over seks: methode voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking bij hun seksuele ontwikkeling: werkmap. Antwerpen: Garant.

Neirynck, L. (2011). Seksualiteit en relatievorming bij jongeren en personen met een verstandelijke beperking [bachelorproef]. Lier: Katholieke Hogeschool Kempen. Geraadpleegd via LIMO.

Phua, C. The love that binds; transnational relationships in sex work. Sexuality & Culture, 13 (2), 91-110. [https://www.sciencedirect.com/].

Princen, R. (s.d.). Werkboek seksuele voorlichting voor jongeren met autisme. Uitgeverij: Eigen boek – Falstaff Media.

Schenkel, M. (13 december 2018). Normaal leven is alles wat ik wil. De Morgen, 10. Geraadpleegd via [https://academic.gopress.be/].

mok.seitaler|skeS#mok.seitaler|skeS! Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking deel 1 en deel 2 (mok.seitaler|skes#mok.seitaler|skes).

Sercu, M. (2011). Visie rond het omgaan met vrijheid beperkende maatregelen in de begeleiding en ondersteuning van personen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking in het algemeen en afzonderen in het bijzonder. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, 30 (4), 10-15.

Sercu, M. (2012) seksualiteit en seksuele beleving bij volwassenen met een matige tot ernstige beperking binnen een residentiële voorziening: De visie van Humival. Tijdsschrift voor welzijnswerk, 36 (321), 3-13.

Sercu, M. (2013). Nieuwe Tendensen in de regelgeving en de visie rond ondersteuning bij personen met een beperking: voorstelling en kritische kanttekeningen. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, 32 (1), 3-17.

Smolders, L., & De Rycke, K., & Damen, L. (2014). Seksuele vorming bij kinderen: seksueel misbruik in de kleuterklas [bachelorproef]. Vorselaar: Thomas More Kempen. Geraadpleegd via LIMO.

Suykerbuyk, E., & Bosch, E. (2005). Begeleiding van seksueel misbruikte mensen met een verstandelijke beperking. Soest: Nelissen.

Suykerbuyk, E., & Bosch, E. (2006). Seksuele voorlichting aan mensen met een mentale handicap: de kunst van het verstaan. 4de druk. Soest: Nelissen.

Timmers-Huigens, D. (2004) Opvoeden praktisch bekeken: vraagbaak voor opvoedingsondersteuning. 3de druk. Uitgever: Bohn Staleu Van Loghum. Geraadpleegd via [http://www.google.be/].

Rygaard, N. (2007). Hechtingsstoornissen: praktijkgericht therapiehandboek voor ernstige hechtingsstoornissen bij kinderen. Amsterdam: SWP.

Van Der Doef, S. (1994). Kleine mensen, grote gevoelens. Uitgeverij: De Brink. Geraadpleegd via [https://books.google.be/].

Van Der Doef, S. (2003) Kleine mensen, grote gevoelens: kinderen en hun seksualiteit. 3de druk. Amsterdam: De Brink.

Van Der Doef, S. (2005). Het puberboek. Amsterdam: Ploegsma.

Van Der Doef, S. (2011). Ben jij ook op mij? Een boek over seks voor jonge kinderen. Geraadpleegd op 22 november 2018, via [https://books.google.be/].

Van Doorn, P, & Janssen, A. (2007). Praten over seks: methode voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking bij hun seksuele ontwikkeling: begeleidersboek. Antwerpen: Garant.

Van Doorn, P, & Janssen, A. (2007). Praten over seks: methode voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking bij hun seksuele ontwikkeling: werkmap. Antwerpen: Garant.

Van Doorn, P., & Janssen, A. (2008). Praten over seks: methode voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking bij hun seksuele ontwikkeling. Uitgeverij: Garant.

Van Luyk, M. (14 december 2018). “Verzorgenden denken het vaak beter te weten dan bewoners”. Het Belang Van Limburg, 0. Geraadpleegd via [https://academic.gopress.be/].

Van Velthoven, J., & Messelis, E., &Van Houdenhove, E. (2016). Seks in het woonzorgcentrum: geen evident verhaal. Geron, 18 (1), 49-51. Geraadpleegd via [https://scholar.google.be/].

Van Zijderveld, B., & Brok-Sweere, M., & Croes, F. (1971). Enkele aspekten van het probleem sexualiteit en zwakzinnigheid (een eerste verkenning in de literatuur). Beverwijk: Katholieke Instituut maatschappelijke dienstverlening aan geestelijke gehandicapten.

Van Zijderveld, B. (1977). Samen onderweg: over integratie van geestelijke gehandicapten. Nijkerk; Intro.

Van Der Zijderveld, B. (1980). Geestelijk gehandicapt, lichamelijk volwassen: groei naar seksuele volwassenheid in gezinsvervangende omstandigheden. Uitgeverij: Nijkerk Callenbach.

Woet, L. (2008). Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Geraadpleegd op 22 november 2018, via [https://books.google.be/].

Woet, L., & Meihuizen-De Regt, M., & Van Son-Schoones, N. (2008). Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking [DVD]. Assen: Van Gorcum.

Verfaillie Chloë:
Detavernier B., De Beuckelaer M., De Sterck S., Vanderstraete I. en Van Looveren A. (2013).De Psy-choseksuele ontwikkeling van kleuters. In Detavernier B., De Beuckelaer M., De Sterck S., Vander-straete I. en Van Looveren A., Doktertje spelen, over lichamelijkheid & seksualiteit bij jonge kin-deren, Leuven: Acco,

Detavernier B., De Beuckelaer M., De Sterck S., Vanderstraete I. en Van Looveren A. (2013). De Psychoseksuele ontwikkeling van kleuters, p35.

Detavernier, B., De Beuckelaer, M., De Sterck, S., Vanderstraete, I. en Van Looveren, A. (2013). De Psychoseksuele ontwikkeling van kleuters, p109.

Detavernier, B., De Beuckelaer, M., De Sterck, S., Vanderstraete, I. en Van Looveren, A. (2013). De Psychoseksuele ontwikkeling van kleuters, p31.

Detavernier, B., De Beuckelaer, M., De Sterck, S., Vanderstraete, I. en Van Looveren, A. (2013). De Psychoseksuele ontwikkeling van kleuters, p33.

Detavernier, B., De Beuckelaer, M., De Sterck, S., Vanderstraete, I. en Van Looveren, A. (2013). De Psychoseksuele ontwikkeling van kleuters, p40.

Detavernier, B., De Beuckelaer, M., De Sterck, S., Vanderstraete, I. en Van Looveren, A. (2013). De Psychoseksuele ontwikkeling van kleuters, p41.

Detavernier, B., De Beuckelaer, M., De Sterck, S., Vanderstraete, I. en Van Looveren, A. (2013). De Psychoseksuele ontwikkeling van kleuters, p44.

Detavernier, B., De Beuckelaer, M., De Sterck, S., Vanderstraete, I. en Van Looveren, A. (2013). De Psychoseksuele ontwikkeling van kleuters, p46.

Zwiep, Ch. (2010a). Doktertje spelen en zo. Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg.

Vermeire, K. (2005). Kwalitatief onderzoek bij ouders naar ondersteuningsbehoeften bij de seksuele en relationele vorming van hun kinderen. Sensoa.

WHO Europese Afdeling en BZgA (2010). Richtlijnen voor seksuele en relationele vorming in Europa. Raamwerk voor beleidmakers, onderwijs en gezondheidsautoriteiten en deskundigen.

Zwiep, Ch. (2009). De seksuele opvoeding. Ervaringen van moeders en leidsters. Amsterdam: Kind&Zo.

Kohnstamn, R. (2011). Kinderen als beroep. Praktische ontwikkelingspsychologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Detavernier, B. (1997). Exploratie van het sociaal netwerk van buitenlandse studenten in Leuven : sociaal netwerk en affiliatiebehoefte, Leuven.

Meijer, M., Bicanic, I. (2008). Dat is fijn, Amsterdam: Nino.

Meijer, M., Bicanic, I. (2010). In je blootje. Over bloot en je lichaam, Amsterdam: Nino.

Meijer, M., Bicanic, I. (2010). Nee zeggen mag: over grenzen aangeven, Amsterdam: Nino

Van der Doef, S., Houterman, K. (2004). Relaties & seksualiteit: onderbouw voor groep 1-3 primair onderwijs, Utrecht: ThiemeMeulenhoff

Van der Doef, S., Houterman, K. (2004). Relaties & seksualiteit: schoolkatern primair onder-wijs, Utrecht: ThiemeMeulenhoff

Van der Doef, S., Houterman, K. (2004). Relaties & seksualiteit: onderbouw voor groep 4-6 primair onderwijs, Utrecht: ThiemeMeulenhoff

Kohnstamn, R. (2011). Kinderen als beroep. Praktische ontwikkelingspsychologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Delfos, M. (1997). Kop en staart: seksuele voorlichting over zaadlozing, Bussum: Trude van Waarden Produkties.

Delfos, M. (1999). Zin in jezelf: seksuele voorlichting over masturbatie, Bussum: Trude van Waarden Produkties.

Delfos, M. (1998). Alles erop en eraan: seksuele voorlichting over zwangerschap en bevalling, Bussum: Trude van Waarden Produkties.

Gezinsbeleid in Vlaanderen., Ruytjens, K. (2000). Relationele en seksuele opvoeding op school.

Gezinsbeleid in Vlaanderen., Van den Eynde, M. (1997). De rol van ouders in de relationele en seksuele opvoeding; interview met Dominique Janssens, pedagoge.

Meeus,G., Rizzuto, M. (2002). Ik en de anderen - de anderen en ik: relationele en seksuele vorming in het lager onderwijs.

Van Vrabander, S., (2018). Educatieve koffer rond seksuele voorlichting en relationele vorming, Torhout: Katholieke hogeschool VIVES Torhout.

Boudry, C., (2017). Grenzen en weerbaarheid in functie van seksuele voorlichting/relationele vorming, Tourhout: Katholieke hogeschool VIVES Torhout.

Elst-Van den Bergh, L., Woorden bij de daden voegen: seksuele voorlichting en relationele vorming aan NBMV, Kortijk: Ipsoc.

Aarts, J. (2013). Seksueel overdraagbare aandoeningen, Utrecht: De Tijdstroom.

Nevens, F. (1998). Hepatitis B en C: seksueel overdraagbare aandoeningen.

Lambrechts, S., Verguts, J., Poppe, W., (2008). Virale seksueel overdraagbare aandoeningen van de vrouwelijke genitale tractus.

Hall, K. S., Mcdermott Sales, J., Komro, K. A., Santelli, J., (2016). The state of Sex Education in the United States.

Lamb, S., Roberts, T., Plocha, A., (2016). Girls of color, Sexuality and Sex Education, New York: Palgrave Macmillan US.

Fisher, K., Grove, J., Langlands, R., (2017). Chapter: '‘Sex and History’: Talking Sex with Objects from the Past' from book: The Palgrave Handbook of Sexuality Education, New York: Palgrave Macmillan USo.

Al, (2018). Hoe een soa-zelftest een grote invloed heeft op uw liefdesleven, Standaard.

Nieuwsblad, (2018). Steeds meer jongeren laten zich testen op chlamydia.

De Vos, I. (2018). Aids bijna ingedijkt, net als mazelen, Het Laatste Nieuws.

Ketting, E, (1992). Anticonceptiegebruik in Nederland: ontwikkeling en vooruitzicht, Bohn Stafleu Loghum.

Loeber, O., (2013). Anticonceptiegebruik van vrouwen die een abortus provocatus ondergaan.

Viaene Logan:
Chesir-Teran, D., & Hughes, D. (2009). Heterosexism in High school and victimization among lesbian, gay, and questioning youth. Journal of Youth Adolescence.

D’Augelli, A. R., Grossman, A. H., & Starks, M. T. (2006). Childhood gender atypicallity, victimization, and ptsd among lesbian, gay, and bisexual youth. Journal of Interpersonal Violence.

D’Augelli, A. R., Hershberger, S. L., & Pilkington, N. W. (2001). Suicidality patterns and sexual orientation- related factors among lesbian, gay, and bisexual youths. Suicide and Life-Threatening Behavior.

Ewing Lee, E. A., & Troop-Gordon, W. (2011). Peer socialization of masculinity and femininity: Differential effects of overt and relational forms of peer victimization. British Journal of Developmental Psychology.

Fenzel, L. M. (2000). Prospective study of changes in global self-worth and strain during the transition to middle school. Journal of Early Adolescence.

Hofstede, G. (1998). Masculinity/ femininity as a dimension of culture. Masculinity and femininity: The taboo dimension of national cultures. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Keuzenkamp, S. (2011). Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011: Internationale vergelijking, ontwikke- ling en actuele situatie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Lobel, T. E., Nov-Krispin, N., Schiller, D., Lobel, O., & Feldman. A. (2004). Gender discriminatory behavior during adolescence and young adulthood: A developmental analysis. Journal of Youth and Adolescence.

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay and bisexual populations: conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin.

Namaste, K. (1996). Gender bashing: Sexuality, gender, and the regulation of public space. Society and Space.

Pilkington, N. W., & D’Augelli, A. R. (1995). Victimization of lesbian, gay, and bisexual youth in community settings. Journal of Community Psychology.

Poteat, V. P., & Espelage, D. L. (2005). Exploring the relation between bullying and homophobic verbal content: The Homophobic Content Agent Target (hcat). Violence and Victims.

Rieger, G., Linsenmeier, J. A., Gygax, L., & Bailey, J. M. (2008). Sexual orientation and childhood gender non- conformity: Evidence from home videos. Developmental Psychology.

Rieger, G., & Savin-Williams, R. C. (2010). Gender non-conformity, sexual orientation, and psychological well-being. Archives of Sexual Behavior.

Sandfort, T. G. M. (2005). Homofobie: Welk probleem? Wiens probleem. Tijdschrift voor Seksuologie.

Sandfort, T. G. M., Melendez, R. M., & Diaz, R. (2007). Gender nonconformity, homophobia and the mental health in Latino gay men. Journal of Sex Research.

Toomey, R. B., Ryan, C., Diaz, R., Card, N. A., & Russell, S. T. (2010). Gender nonconforming lesbian, gay, bisexual, and transgender youth: School victimization and young adult psychosocial adjustment. Develop- mental Psychology.

Trautner. H. M., Ruble, D. N., Cyphers, L. Kirsten, B., Behrendt, R., & Harthmann, P. (2005). Rigidity and 262.

Vlieghe Annelot:

Aubrey, J. S., Harrison, K., Kramer, L., & Yellin, J. (2003). Variety versus timing: Gender differences in college students’ sexual expectations as predicted by exposure to sexually oriented television. Communication Research, 30, 432-460.

Braun-Courville, D. K., & Rojas, M. (2009). Exposure to sexually explicit web sites and adolescent sexual attitudes and behaviors. Journal of Adolescent Health, 45, 156-162.

Brown, J. D. (2000). Adolescents’ sexual media diets. Journal of Adolescent Health, 27S,35-40.

Celeux, G., & Soromenho, G. (1996). An entropy criterion for assessing the number of clusters in a mixture model. Journal of Classification, 13, 195-212.

Collins, R. L., Elliott, M. N., Berry, S. H., Kanouse, D. E., Kunkel, D., Hunter, S. B., & Miu, A. (2004). Watching sex on television predicts adolescent initiation of sexual behavior. Pediatrics, 114, e280-e289.

Cooper, A. (1998). Sexuality and the Internet: Surfing into the new millennium. Cyberpsychology and Behavior, 1, 181-187.

De Bruyne, E. (2010). Een caleidoscopische blik op zorg en liefde: een analyse van de leerplannen r.k.-godsdienst en van bestaande leermiddelen, als basis voor het uitwerken van de nieuwe godsdienstdidactische methodiek en leermiddelenreeks Caleidoscoop, geconcretiseerd in een thema over liefde en relaties [eindwerk]. Leuven: KU Leuven. Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.

Delfos, M. (1997). Kop en staart: seksuele voorlichting over zaadlozing. Bussum: Trude van Waarden Produkties.

Doelstellingen van relationele en seksuele vorming. Geraadpleegd op 19 december 2018 op https://www.seksuelevorming.be/praten-over-seks/seksuele-vorming/doelstellingen-van-relationele-en-seksuele-vorming

Elst-Van den Bergh, L. (2004). Woorden bij daden voegen: seksuele vorming en relationele vorming aan NBMV [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Enders, C. K., & Bandalos, D. L. (2001). The relative performance of full information maximum likelihood estimation for missing data in structural equation models. Structural Equation Modeling, 8, 430-457.

Hawk, S., Vanwesenbeeck, I., De Graaf, H., & Bakker, F. (2006). Adolescents’ contact with sexuality in mainstream media: A selection-based perspective. The Journal of Sex Research, 43, 352-363.

Hollander, M., Frouws, B. (2011). Doel(groep) bereikt: bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond. Tijdschrift voor gedragswetenschappen, 89, 51-57.

Kim, J. L., Collins, R. L., Kanouse, D. E., Elliott, M. N., Berry, S. H., Hunter, S. B., … Kunkel, D. (2006). Sexual readiness, household policies, and other predictors of adolescents’ exposure to sexual content in mainstream entertainment television. Media Psychology, 8, 449-471.

Leenaerts, O. (2015). Relationele en seksuele vorming [eindwerk]. Vorselaar: Thomas More Kempen.

Lenaerts, L., Joos, E. (2012). Project S: relationele en seksuele vorming voor minderjarige anderstaligen. Antwerpen: Garant.

Liefde en relaties. Geraadpleegd op 19 december 2018 op https://www.allesoverseks.be/liefde-relaties

Liekens, G. (2012). Start 2 sex. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

Lo, V.-H., & Wei, R. (2005). Exposure to Internet pornography and Taiwanese adolescents’ sexual attitudes and behavior. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49, 221-237.

Meijnckens, D., De Haas, S., Symons, K., Vanwesenbeeck, I. (2015). Online sekuele grensoverschrijdende ervaringen: een exploratief onderzoek naar de risicofactoren bij Nederlandse en Vlaamse jonge vrouwen. Tijdschrift voor Seksuologie, 39, 7-16.

Nuttin, N.(Dir.). (2013). Sexting: tieners ‘open en bloot’ op facebook [TV-uitzending]. Vilvoorde: VTM.

Okur, P., van der Knaap, L., M., Bogaerts, S. (2016). Ethnic differences in help-seeking behaviour following child sexual abuse: a multi-method study. Culture, Health and Sexuality, 18, 99-111.

Owens, E. W., Behun, R. J., Manning, J. C., & Reid, R. C. (2012). The impact of internet pornography on adolescents: A review of the research. Sexual Addiction & Compulsivity, 19, 99-122.

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2009). Adolescents’ exposure to sexually explicit internet material and notions of women as sex objects: Assessing causality and underlying processes. Journal of Communication, 59, 407-433.

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2006). Adolescents’ exposure to sexually explicit material on the Internet. Communication Research, 33, 178-204.

Peumans, W. (2011). Seks en stigma over grenzen heen – homoseksuele en lesbische migranten in Vlaanderen en Brussel. Leuven: Acco.

Peumans, W. (2014). Queer muslim migrants in Beldium: a research note on same-sexsexualities and lived religion. Sexualities, 17, 618-631.

Prause, N., Janssens, E., Hetrick, W., P. (2008). Attention and emotional responses to sexual stimuli and their relationship to sexual desire. Archives of Sexual Behavior, 37, 934-949.

Seksuele vorming. Geraadpleegd op 19 december 2018 op https://www.seksuelevorming.be/

Schutte, L., Mevissen, F., E., F., Kok, G. (2014). Ondersteuning vanuit de GGD bij emplementatie van seksuele voorlichting op school: faciliterende factoren en barrières in een tijd van bezuinigingen. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 92, 274-281.

Schweitzer, K., J., de Jong, M., Milani, A., L. (2008). Prolaps en seks: hoe meten we de ‘relatie’? Nederlands tijdschrift voor obstetrie en gyneacologie,3, 79-83.

Steele, J. R., & Brown, J. D. (1995). Adolescent room culture: Studying media in the context of everyday life. Journal of Youth and Adolescence, 24, 551-576.

Uzieblo, K., Groenen, A., Jaspaert, E., Vervaeke, G. (2011). Risicotaxatie bij partnergeweld: een stand van zaken. In Partnergeweld: als liefde een gevecht wordt (pp. 251-268). Leuven: Acco.
Yee, C.-Y. (Dir). (2002). Blue gate crossing [film]. Amsterdam: Filmfreak.

(2014). Nood aan échte lijven [TV-uitzending]. Brussel: Vlaamse Radio- en Televisieomroep/ Eén.

Wielfaert Michelle:**

  • boeken

-Schotsmans, Paul, & Dehaene, T. (1994). Liefde leren: Relationele en seksuele opvoeding op school. Gent: CGSO.
-Celis, Anne, Molenberghs, Sielke, & Witters, Sarah. (2011). Seksuele opvoeding in de derde graad. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen.
-Caers, L. (2017). Een ZINvolle seksuele opvoeding voor iedereen?: Ondersteuning van de relationele en seksuele vorming (met oog op holebi’s) binnen kOsh campus: Collegestraat. Geel: Thomas More Kempen.

  • Artikels uit vaktijdschriften

-De Souter, Vicky, & Janssens de Bisthoven, Charlotte. (2011). Naar een versterkt juridisch EU-kader ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting en kinderpornografie : Van kaderbesluit naar richtlijn. Tijdschrift Voor Jeugdrecht En Kinderrechten., In: Tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten., 12(2011)4; p. 223 - 226.
-Huys, Wim, & Callens, Jan. (2011). Het bitterzoete online soelaas : Behandeling van de drang naar kinderpornografie. Gedragstherapie : Tijdschrift Voor Gedragstherapie En Cognitieve Therapie., In: Gedragstherapie : tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie., 44 (2011) 3 ; p. 163 - 189.
-Leukfeldt, E., Jansen, J., & Stol, W. (2013). Child pornography, the Internet and juvenile suspects. Journal of Social Welfare and Family Law, 36(1), 1-11.

  • Eindwerken

-Cokelaere, L. (2004). Als het slachtoffer van incest gaat spreken: Opvang van incestslachtoffers binnen de Politiezone Arro Ieper (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc.
-Dewallef, Y. (1978). Studie van de vader-dochter incest uit het oogpunt van de evolutie van de familiestruktuur en de individuele persoonlijkheid. S.l: S.n.
-Schillemans, L. (1994). Geschonden grenzen: Omgaan met de gevolgen van incest met behulp van het grenzenmodel. Antwerpen: UA.

  • Anderstalige bronnen

-Kelly J.A. (1990) Treating the Child Abuser. In: Ammerman R.T., Hersen M. (eds) Children at Risk. Springer, Boston, MA
-Journal of Child Sexual Abuse. (1992).
-Jones, A. (2016). Treating child sexual abuse in family, group and clinical settings: Culturally intelligent practice for Caribbean and international contexts. London, [England]: Palgrave Macmillan.

  • Internet algemeen

-Swinnen, A. (2011). Seksualiteit van ouderen: Een multidisciplinaire benadering. Amsterdam: Amsterdam University Press.
-Cornuit, C. (1992). Intimiteit en seksualiteit (Verpleegkunde Modulair 2). Dwingeloo: Kavanah.
-Baks, M. (2001). Liever vrijen dan breien. Ouderen en seksualiteit. Nursing : Verpleegkundig Vakblad., 35-37.

  • Beeldmateriaal

-Bruneel, E. (1997). Meer Om Het Lijf: Relationele En Seksuele Vorming Voor Kleuters. Praatplaten, In: Meer om het lijf : relationele en seksuele vorming voor kleuters.
-Verstraelen, R. (n.d.). Sexuele Voorlichting: De Voortplanting Van De Mens.
-Minne, B. (2011). Mannetje & Vrouwtje Krijgen Een Kind: Vertelplaten.

  • E- artikels uit kranten, week- of maandbladen magazines

-De Vos I. (Di. 27 Nov. 2018). Aids bijna ingedijkt, net als mazelen. De Morgen. p.0.
-S. Hussain (Ma. 19 Nov. 2018). Steeds meer jongeren laten zich testen op chlamydia. Metro Time. p.3.
-Van Halewyck (Do. 15 Nov. 2018). Praten met tieners over seks en porno: zo doet zij dat. Het Belang van Limburg. P.5.