Organisatielijst

Hier vindt u onze organisaties die een inspraak hebben bij ons thema.
We hebben per student en alfabetisch gewerkt.

Jacques Bo:

Organisatie Adres Werking en doelgroep
CAW Persoonlijk Relationeel Welzijnswerk Oude Houtlei 124, 9000 Gent Begeleiding bij relatieproblemen, in het kader van het scheidingsproces, bij gezins- en opvoedingsproblemen en bemiddeling in familiezaken. Begeleiding bij persoonlijke problemen (vb. zingevingsvragen, verliesverwerking, identiteitsvragen, sociale vaardigheden, contactproblemen, eenzaamheid, …). Begeleiding bij ongewenste zwangerschap, seksuele problemen en seksuele identiteit, bij thema's rond genderidentiteit en genderdiversiteit
Centrum voor Geboorteregeling en seksuele opvoeding Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge Het CGSO wil de seksuele hulpverlening toegankelijker maken door het aanbieden van diverse manieren van onthaal: persoonlijk, telefonisch en via e-mail. Voor zowel ouderen, jongeren als professionelen

Liefhooghe Marie:
De Lovie
De Lovie VZW ondersteunt jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking over de ruime Westhoek. Kort samengevat heeft De Lovie de volgende visie: De Lovie bouwt aan krachtige sociale netwerken en neemt initiatieven die de inclusie in de maatschappij bevordert.
De zande
Campus Beernem maakt deel uit van gemeenschapsinstelling De Zande en biedt plaats aan 46 meisjes van 12–18 jaar, verdeeld over vijf leefgroepen. Het is de enige gemeenschapsinstelling voor meisjes, naast de time-outleefgroep in gemeenschapsinstelling.

Vandemeulebroecke Femke:

~Organisatie Adres Site& E-mail ~Taalaanbod + werkingsgebied ~Algemene werking
Sensoa Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen http://www.sensoa.be http://www.seksualitiet.be eb.aosnes|ofni#eb.aosnes|ofni Nederlands, Vlaanderen Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid
Kind en gezin Dam 8A, 8500 Kortrijk http://www.kindengezin.be eb.nizegnednik|ofni#eb.nizegnednik|ofni Nederlands,Kortrijk,Harelbeke,Kuurne,Lendelede Telefonische en persoonlijke permanentie, informatie en advies, kraambezoek, huisbezoeken, medisch en verpleegkundig consult Opvoedingsondersteuning
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie Mgr. De Haernelaan 12A, 8500 Kortrijk http://www.danielledegroote.be eb.etoorgedelleinad|-etoorgedelleinaD#eb.etoorgedelleinad|-etoorgedelleinaD -Nederlands -Vlaanderen

Vandenhouwe Dimka:
Autisme Centraal
Adres: Groot Begijnhof 85, 9040 Sint-Amandsberg
Telefoon: 09 238 18 18
Website: http://www.autismecentraal.com
E-mail: moc.laartnecemsitua|ofni#moc.laartnecemsitua|ofni

Algemene werking:
• Vormingsdienst en informatiecentrum
• Specifieke diensten voor organisaties en individuele belangstellenden om de maatschappelijke ontplooiing en integratie te bevorderen van personen met een stoornis in het autismespectrum, hun ouders, familie en dienstverleners.
• Educatieve activiteiten
• Advies en begeleiding
• Publicaties, tijdschrift, documentatiecentrum
Doelgroep:
• Mensen met autisme (volwassenen)
• Ouders, beroepskrachten en breed publiek
Werkingsgebied: Vlaanderen

Autisme Centraal – Brugactiviteiten
Adres: Groot Begijnhof 85, 9040 Sint-Amandsberg
Telefoon: 09 238 18 18
Website: http://www.autismecentraal.com
E-mail: moc.laartnecemsitua|ofni#moc.laartnecemsitua|ofni

Algemene werking:
Vormingsprogramma’s voor (jong)volwassenen met autisme

Doelgroep:
(jong)volwassenen (+18j) met autisme met een (rand)normale begaafdheid en een officiële diagnose
Werkingsgebied: Vlaanderen

Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGGZ)
Hier werden 750 resultaten gevonden via de sociale kaart. Elk met hun specifieke doelgroep en in een specifieke regio.
Algemene werking:
Preventie en behandeling van psychologische of psychiatrische en psychosociale problemen

Doelgroep:
Naargelang het centrum maar steeds mensen met psychologische of psychiatrische en psychosociale problemen. Dit zowel bij kinderen, volwassenen als senioren.

Centra voor levens- en gezinsvragen (CLG)
CAW Brussel:
Adres: Antwerpselaan 34, 1000 Brussel
Telefoon: 02 511 34 09
Website: http://www.cawbrussel.be
E-mail: eb.lessurbwac|glc#eb.lessurbwac|glc
CAW Antwerpen met afdelingen in Brasschaat, Deurne, Mortsel en Merksem

Algemene werking:
Hulp voor iedereen die vragen, zorgen of moeilijkheden heeft op het domein van het persoonlijk functioneren, relaties tussen partners, opvoeding en pedagogische vragen. Ook voor mensen die juridische vragen hebben over personen- en familierecht.

Doelgroep:
Iedereen die vragen, zorgen of moeilijkheden heeft op het domein van het persoonlijk functioneren, relaties tussen partners, opvoeding en pedagogische vragen

Centrum voor geboorteregeling en seksuele opvoeding (CGSO)
Adres: Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
Telefoon: 050 33 69 70
Website: http://www.cgsobrugge.be
E-mail: eb.eggurbosgc|ofni#eb.eggurbosgc|ofni

Algemene werking:
• Zet zich reeds meer dan 40 jaar in voor het verwezenlijken van een positieve beleving van seksualiteit en intimiteit. Ze doet dit op verschillende domeinen.
• Het CGSO is een vrije ruimte waarin mensen mekaar kunnen ontmoeten en betekenisvolle momenten kunnen beleven. Het CGSO probeert te bewerkstelligen dat mensen een positieve beleving van seksualiteit en intimiteit ervaren en wil ondersteuning bieden bij hun relationele en seksuele ontplooiing.
• Het CGSO wil de seksuele hulpverlening toegankelijker maken door het aanbieden van diverse manieren van onthaal: persoonlijk, telefonisch en via e-mail. Ze luisteren, stellen hun documentatiecentrum ter beschikking, bieden diverse informatiebronnen aan, geven advies. Ze kunnen ook doorverwijzen naar professionelen, al dan niet uit hun eigen netwerk.
• Met hun vormingsaanbod willen ze jongeren en volwassenen bewustmaken rond seksuele identiteiten en problematieken. Informatie verspreiden m.b.t. een bewuste familieplanning. Voorlichting en ondersteuning geven o.m. bij ongewenste en ongeplande zwangerschappen. Inspelen op actuele noden en nieuwe methodieken rond vorming ontwikkelen (momenteel: jongeren met een cognitieve beperking, vluchtelingen).
• Het CGSO zal gerichte acties ondernemen, waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties en diensten. Deze acties hebben een sensibiliserend, informerend en preventief karakter en hebben tot doel invloed uit te oefenen op de publieke opinie en mee te werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken i.v.m. relaties en seksualiteit.
• Het CGSO ijvert voor een vrije en humane samenleving. Het Huis van de Mens is daarom een belangrijke partner van het CGSO. Mensen zijn nooit te oud om te leren ‘vrij en zelfstandig te denken en te handelen.’
• Het CGSO is eigenaar van het huis in de Elisabethlaan 92 te 8000 Brugge. Ze willen dat hun huis een 'Huis van het leven' is, waarin allerlei thema’s aan bod kunnen komen die de kern van het leven raken, van begin tot eind, van preconceptie tot levenseinde.
• Daarom stellen zij hun huis open voor andere groepen en initiatieven die werken vanuit een gemeenschappelijke mensvisie. Zo werken zij bv. samen met holebi- en transverenigingen uit de regio.
Doelgroep : ruim publiek

Sensoa VZW
Adres: Franklin Rooseveltplaats 12, bus 7, 2060 Antwerpen
Telefoon: 03 238 68 68
Website: http://www.Sensoa.be
E-mail: eb.aosneS|ofni#eb.aosneS|ofni

Algemene werking:
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid

Doelgroep: ruim publiek

Vandorpe Stien:

CAW Zuid-West-Vlaanderen - Gezins- en Relationeel Welzijnswerk - Kortrijk Ondersteuning en psychosociale begeleiding omtrent vragen en problemen i.v.m.: opvoeding, relaties kinderen-jongeren-ouders relaties en seksualiteit seksuele identiteit (homoseksualiteit, transseksualiteit…). verwerking (rouw, afgebroken zwangerschap, slachtofferschap…). zwangerschapsproblemen (ongeplande zwangerschap, vruchtbaarheid, abortus…). persoonlijke problemen psychosociale individuele, partner- en gezinsbegeleiding. juridisch advies inzake familie- en personenrecht scheidings- en/of ouderschapsbemiddeling.
Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) Het CGSO,vzw zet zich reeds meer dan 40 jaar in voor het verwezenlijken van een positieve beleving van seksualiteit en intimiteit. Ze doet dit op verschillende domeinen.
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing en seksueel misbruik, waar een multi-disciplinair team instaat voor hulpverlening binnen het niet-justitiële kader.

Vansteelandt Jolien:

Organisatie Contactgegevens Werking Doelgroep
Aditi vzw Email: eb.wzvitidia|ofni#eb.wzvitidia|ofni Telefoonperamanentie:maandag tot vrijdag van 9u tot 17u 0488/870 677 Postadres: Postbus 2, 3150 Haacht [http://www.aditivzw.be] Aditi vzw werkt intersectoraal (handicap, ouderen, geestelijke gezondheidszorg) en dit vanuit een diversiteitsbenadering. We vertrekken vanuit de visie dat alle mensen seksuele noden, verlangens en behoeften hebben en ook het recht hebben om hun seksualiteit zelf in te vullen. personen met een fysieke en mentale beperking, kwetsbare senioren en personen met een psychische kwetsbaarheid evenals het netwerk (familie, zorgprofessionelen, begeleiders, …) terecht kunnen met al hun vragen over seksualiteit en handicap en/of seksualiteit en ouderen.
De Kei vzw eb.ieked|ofni#eb.ieked|ofni [http://www.dekei.be] Deze organisatie biedt externe vormingsactiviteiten aan. Nieuwe dingen uitproberen, nieuwe mensen leren kennen, je verhaal kunnen doen,… We vertrekken vanuit jouw vragen en deze van de andere groepsleden. Elke cursus is weer anders. Andere mensen, andere vragen, een stapje verder, nog eens iets herhalen. Je werkt in een maatwerkbedrijf, in een dagcentrum of via een dienst begeleid werken. Je volgde buitengewoon onderwijs. Je wordt ondersteund door een dienst erkend door het VAPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Bijvoorbeeld: woonondersteuning, een-op-een begeleiding, praktische hulp, dag-ondersteuning…) Je hebt nood aan een duidelijke uitleg.
Handicum Koning Boudewijnstraat 51 9000 Gent eb.tkenok|ofni#eb.tkenok|ofni +3292615750 [https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/a/handicum/7540DF5B-B920-B3C3-B6DD49442620810F] Handicum wil ontmoeting en samenwerking realiseren tussen mensen met en zonder handicap. Zo bieden we hen kansen tot groei. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen met een handicap een belangrijke rol op te nemen hebben. Zij maken onze samenleving boeiend en rijker. Mensen met een handicap en de personen rondom hen.
Humival vzw Nijverheidsstraat 9 9950 Waarschoot tel: 09/378 04 11 fax: 09/377 22 01 eb.lavimuh|ofni#eb.lavimuh|ofni [http://www.vzw-humival.be/sites/home] Ondersteuning bieden aan personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, hun ouders en of hun directe omgeving in hun zoektocht naar een volwaardige plaats binnen de lokale samenleving. Humival biedt woon- en/of dag ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Humival geeft de voorkeur aan kandidaten afkomstig uit de regio Meetjesland.
KVG Potvlietlaan 5B 2600 Berchem 03 216 29 90 eb.gvk|tsop#eb.gvk|tsop [https://www.kvg.be] Ze voorzien verschillende activiteiten, men voorziet ook op verschillende plaatsen afdelingen, men kijkt naar vakanties & speelpleinwerking en men kijkt voor het buddy systeem. Zowel voor de persoon zelf, de context als professionelen.
Oranje Brouwerijstraat 7 8340 Sijsele eb.ejnaro|ofni#eb.ejnaro|ofni [http://www.oranje.be/] We gaan in dialoog en werken samen met alle betrokkenen en de samenleving. Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt. Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.
SAR [https://www.stichtingsar.nl/index.html] De SAR ziet het als haar missie te zorgen voor een veilige en betaalbare seksuele beleving voor mensen met een beperking. Daarnaast wil de SAR het maatschappelijk taboe rond handicap en seksualiteit verder doorbreken. Ook deelt zij graag haar kennis over seksualiteitsbeleving door mensen met een beperking met zorg- en onderwijsinstellingen in de vorm van gastlessen. seksuele beleving voor mensen met een beperking.
Sensoa vzw Franklin Rooseveltplaats 12 2060 Antwerpen 03 238 68 68 [http://www.sensoa.be] Is een Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa werkt rond vijf thema's met name preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv, preventie van ongeplande zwangerschappen en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast streeft Sensoa naar integratie van mensen met hiv en promoot relationele en seksuele vorming. Voor leerkrachten en begeleiders.
VMG (nu Konekt) Lijnmolenstraat 153 9040 Gent 09 261 57 50 [https://konekt.be/nl] Konekt zet in op vorming, dans en sensibilisering. Leef voluit in een inclusieve wereld. Voor personen met een beperking of zonder beperking.

Verfaillie Chloë:

Ella vzw Het is een kenniscentrum voor gender en etniciteit.
Sensoa Het is een expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa werkt rond vijf thema's met name preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv, preventie van ongeplande zwangerschappen en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Viaene Logan:

Regenbooghuis Limburg Dit is een koepelorganisatie van en voor de Limburgse holebi- en transgenderverenigingen. Deze organisatie heeft ook een fysieke locatie waar verschillende verenigingen activiteiten kunnen uitvoeren en mekaar ontmoeten en leren kennen. De organisatie heeft een diverse missie: bevorderen van samenwerking tussen verschillende organisaties/verenigingen, gemeenschappelijke acties organiseren, eenklankbord zijn voor de publieke opinie en media en als contactpersoon voor diverse overheden aanspeelbaar zijn.

Vlieghe Annelot:

Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding Het CGSO streeft naar een positieve beleving van seksualiteit en intimiteit. Je kan het persoonlijk contacteren, maar ook telefonisch of via e-mail. Ze zouden graag jongeren en volwassenen bewustmaken rond seksuele identiteiten en problematieken, informatie verspreiden met betrekking tot bewuste familieplanning, voorlichting en ondersteuning geven o. m. bij ongewenste en ongeplande zwangerschappen en inspelen op actuele noden en nieuwe methodieken rond vorming ontwikkelen.
CAW Limburg - Gezins- en Relationeel Welzijnswerk GRW biedt psychosociale begeleiding aan rond persoonlijke-, relationele en/of gezinsproblemen. Ze hebben ook een specifiek hulpaanbod voor mensen die gescheiden leven of wensen te scheiden en die samen naar een oplossing zoeken, dit noemt men scheidings- en ouderschapsbemiddeling. Ook hebben ze een bemiddelaar die mensen helpt in hun onderhandelingen. Deze heeft aandacht voor de zakelijke regelingen, de kinderen en het emotionele proces van beide ouders en de kinderen.
Regenbooghuis Limburg Dit is een koepelorganisatie van en voor de Limburgse holebi- en transgenderverenigingen. Deze organisatie heeft ook een fysieke locatie waar verschillende verenigingen activiteiten kunnen uitvoeren en mekaar ontmoeten en leren kennen. De organisatie heeft een diverse missie: bevorderen van samenwerking tussen verschillende organisaties/verenigingen, gemeenschappelijke acties organiseren, eenklankbord zijn voor de publieke opinie en media en als contactpersoon voor diverse overheden aanspeelbaar zijn.
Çavaria Çavaria is een organisatie die verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op de seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit inspireert, stimuleert en ondersteunt. Ze komt op voor de rechten van de verschillende genderidentiteiten in alle aspecten van het dagelijkse leven en streeft naar hun welzijn. De organisatie voert campagne, informeert, sensibiliseert, lobbyt en opinieert.

Wielfaert Michelle:
CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Den Haag / Heerlen
Bezoekadres: Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag/ CBS-weg 11 6412 EX Heerlen
Postadres: Postbus 24500 2490 HA Den Haag/Postbus 4481 6401 CZ Heerlen
Tel. algemeen: (070) 337 38 00/(045) 570 60 00
(Voor statistisch inhoudelijke vragen neem contact op met de Infoservice, ln.sbc|ofni#ln.sbc|ofni)

Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling:
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) was tot eind 2014 een Nederlandse organisatie die meldingen van vermoede kindermishandeling registreerde, daar advies over gaf en zo nodig actie op ondernam.