Specialistenlijst

Hier vindt u onze specialisten die we beschreven hebben in stap 2.
We hebben per student en alfabetisch gewerkt.

Jacques Bo:

 • Buss M. David: Hij is een evolutionair psycholoog aan de universiteit van Texas in Austin, waar hij de verschillen tussen mannen en vrouwen in partnerkeuze theoretiseert.
 • Gangestad W. Steven: Hij is Distinguished Professor of Psychology aan de Universiteit van New Mexico. Zijn onderzoek heeft betrekking op een verscheidenheid van onderwerpen in evolutionaire gedragswetenschappen, waaronder de determinanten van seksuele aantrekking, veranderingen in de seksuele psychologie van vrouwen in de eierstokcyclus, de effecten van genetische compatibiliteit tussen partners op relationele kwaliteiten, individuele variatie in ontwikkelingsprecisie en de manifestaties ervan in neuropsychologie en invloeden van het testosteronniveau van mannen.
 • Thornhill Randy: Hij is een Amerikaanse entomoloog en evolutionair bioloog. Hij is professor biologie aan de Universiteit van New Mexico en was van 2011 tot 2013 president van het Human Behavior and Evolution Society. Hij staat bekend om zijn evolutionaire verklaring van verkrachting en zijn werk op insectparingsystemen en de parasiet- stress theorie.

Liefhooghe Marie:

 • Drs. T. Fliers

Gedragswetenschapper.

 • Dr L.M Kroneman

Gedragswetenschapper en senior onderzoeker

Vandemeulebroecke Femke:

 • Basson
 • Helen Kaplan: ze vervolledigde de responscyclus
 • Masters& Johnson: Masters & Johnson is een Amerikaans koppel seksuologen, Masters is een gynaecoloog en Johnson is een psycholoog van opleiding. Ze schreven samen een paar boeken waaronder Human Sexual Response (1966).
 • Vatsyayana: Een Indische filosoof. Hij schreef het boek Kama Sutra het bekendste boek over de seksualiteit.

Vandenhouwe Dimka:

 • Vermeulen Peter :

 pedagoog
 doctoraat omtrent de diagnostiek bij normaal begaafde personen met autisme aan de Universiteit van Leiden
 educatief medewerker bij Autisme Centraal
 hoofdredacteur van het tijdschrift 'Sterk! in autisme'
 Auteur van heel wat publicaties omtrent autisme.

Vandorpe Stien:

 • Asendorpf J. B.: Jens Asendorpf is klinisch psychiater. Hij is geboren op 26 oktober 1950. Hij woont in Marburg, Duitsland en heeft enkele boeken geschreven zoals: Psychologie der Persönlichkeit.
 • Eysenck H. J.: Hans Jürgen Eysenck (Berlijn, 4 maart 1916 - Londen, 4 september 1997) was een Engels psycholoog. Hij was geboren in Duitsland, maar vanwege zijn verzet tegen het nazistisch regime aldaar vluchtte hij als jonge man in de dertiger jaren naar Engeland.
 • Hoyle R. H.: Rick H. Hoyle is professor aan de Duke universiteit op de afdeling Psychologie & Neurowetenschappen.
 • Schmitt D. P.: Dr. David P. Schmitt is een professor en hoogleraar Psychologie aan de Bradley University in Peoria, Illinois. Dr. Schmitt is stichtend directeur van het International Sexuality Description Project, een interculturele samenwerking tussen honderden psychologen uit de hele wereld die proberen te begrijpen hoe cultuur, persoonlijkheid en geslacht samenkomen om seksuele attitudes en gedrag te beïnvloeden.
 • Van Aken M. A. G.: Prof. dr. Marcel van Aken hij is professor sociale gedragswetenschappenpsychologie en ontwikkelingspsychologie aan de universiteit van Utrecht.

Vansteelandt Jolien:

 • Bosch E. Bosch Erik is schrijver en orthopedagoog. Veel boeken schreef hij voor de zorgsector en het onderwijs, steeds over de ongelijke relatie tussen hulpverlener en cliënt.
 • Conix G. Conix Greet is sociaal agoog en gaf 20 jaar vorming over seksualiteit en relaties aan mensen met een beperking, professionelen en ouders.
 • Došen A. Prof. Dr. Anton Došen is psychiater/kinderpsychiater en was bijzonder hoogleraar met als leeropdracht ‘Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Frans E. Frans Erika is een medewerkster van Sensoa. Zij staat bij het actieterrein van de jongeren.
 • Huygens T. Huygens Timmers is Psycholoog NIP, met registraties Kinder- en jeugd psycholoog specialist en psycholoog, pedagoog generalist (NVO) en in 1997 gepromoveerd in de praktische theologie. Zij is sinds 1969 werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Janssen A. Janssen Anja heeft 2 boeken geschreven namelijk: praten over seks (samen met Van Doorn Paulien) en kijkt antwoord.
 • Princen R. Princen Rikie is een pedagogische medewerkster, consulent bij multi probleem gezinnen en specialist in autisme.
 • Sercu M. Sercu Marc is de directie van Humival. Hij staat, samen met de voorzitter van de raad van bestuur, in voor het algemeen beheer van de instelling. Hiervoor is er regelmatig overleg over alle domeinen van de werking.
 • Suykerbuyk E. Suykerbuyk Ellen is een seksuoloog en is een ervaringsdeskundige.
 • Van Der Doef S. Van Der Doef Sanderijn is psycholoog en seksuoloog. Ze is de auteur van verschillende bestsellerboeken over seksuele voorlichting voor jonge kinderen, adolescenten, ouders en leraren.
 • Van Doorn P. Van Doorn Paulien is gespecialiseerd in het seksuologisch behandelen en begeleiden van mensen (met een beperking) en hun systeem. Het geven van deskundigheidsbevordering op het vakgebied seksuologie. En het superviseren en coachen van medewerkers op seksuologisch gebied of met betrekking tot persoonlijk functioneren.
 • Van Zijderveld B. Van Zijderveld Bob is een deskundige op het gebied van transmurale thuiszorg voor gehandicapten.

Verfaillie Chloë:

 • Dieltjens S.: Haar volledige naam is Sofie Dieltjens en ze is een seksuoloog en relatietherapeut. Ze heeft ook een eigen praktijk. Ik heb geen foto van haar gevonden.
 • Kohnstamn R.: Haar volledige naam is Hendrika Alberdina Kohnstamm-Beeuwkes. Ze is een nederlandse psycholoog en is geboren op 22/11/1937.
 • Van der Doef S.: Haar volledige naam is Sanderijn van der Doef. Ze woonde tot haar 6de in Frankrijk. Ze werd schrijfster maar ging ook psychologie studeren. Uiteindelijk werd ze seksuoloog. Ze schreef voorlichtingsboeken voor zowel ouders als kinderen en pubers.
 • Vermeire K.: Haar volledige naam is Katrien Vermeire. Meer kon ik niet terugvinden over haar.

Viaene Logan:

 • Gabriël van Beusekom: ‘G. van Beusekom, BSc is student bij de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen en de Lerarenopleiding, Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. E-mail: ln.avu.tneduts|mokesueBnav.leirbaG#ln.avu.tneduts|mokesueBnav.leirbaG.
 • Suzanne C. Roodenburg: ‘S. C. Roodenburg, BSc is student bij de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen en de Lerarenopleiding, Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.
 • Henny M. W. Bos: ‘H. M. W. Bos, PhD is universitair hoofddocent bij de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen en de Lerarenopleiding, Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.
 • Anthony Thomas Augilli: D'Augelli startte zijn werk bij de LGBT-gemeenschap als faculteitsadviseur van de LGBT-studentengroep van Penn State aan het eind van de jaren tachtig; hij diende voor 10 jaar.
 • Namaste K: Namaste studeerde in 1989 af aan de Carleton University met een BA en vervolgde haar opleiding aan de York University, waar ze een MA in Sociology verdiende. Vervolgens voltooide ze haar doctoraal aan de Université du Québec à Montréal in Semiotics and Linguistics.

Vlieghe Annelot:

 • Jennifer Stevens Aubrey: Jennifer geeft lessen over media, massacommunicatie theoriën en de ontwikkeling van het kind en de adolescent in de afdeling ‘Communicatie’ aan de universiteit van Arizona. Met de nadruk op geslacht en de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, focussen haar onderzoeken op invloed van media op de emotionele, mentale en fysieke gezondheid van de jonge mensen. Haar onderzoeken gaan voornamelijk over problemen met seksualiteit en body image.
 • Amy Bleakley: Amy is een persoon die onderzoeken voert en daar lezingen over geeft. Ze onderzoekt vooral de invloed van media op verschillende gezondheidsrisico’s, gedragingen en het denken. Ze voert onderzoek met behulp van gedragstheorie om het verband tussen gezondheid en communicatie binnen de media te testen en ontwikkelen. Haar interesses gaan vooral uit naar adolescenten en vooral naar seksueel gedrag, gebruik van tabak, het voorkomen van SOA’s en het HIV-virus en obesitas gerelateerde gedragingen. Ook onderzoekt ze het gebruik van media door jongeren en de blootstelling aan specifieke inhoud van de media. A. Bleakley heeft methodieke en statistieke expertise in het onderzoeken via enquêtes, het structureel vergelijken van verschillende modellen en het onderzoeken van theorieën.
 • Martin Fishbein: Martin is geboren op 2 maart 1936 in Brooklyn, New York. Hij is gestorven op 27 november 2009 in Londen. Hij heeft op verschillende plaatsen gewoond en had ook verschillende huizen. M. Fishbein heeft een belangrijke rol gespeeld in het begrijpen van attitudes en hun implicaties voor het gedrag. Zijn baanbrekende formulering van het verband tussen overtuigingen en attitudes resulteerde in het bekende verwachtingswaarde-model van attitudevorming; zijn inzicht in de relatie tussen attitudes en gedrag leidde tot de theorie van beredeneerde actie; en de toepassing van deze modellen op de oplossing van sociale problemen had grote invloed op gezondheidspsychologie, communicatiestudies en onderzoek naar consumentengedrag. Hij heeft ook enkele boeken geschreven over zijn studies.
 • Amy Jordan: onderzoekt de rol van media in het leven van kinderen en families. Ze heeft ook onderzoek gevoerd naar de effecten van seksuele content in de media op de seksuele risico’s die adolescenten nemen. Ze werkt als professor in de afdeling ‘journalisme en media’ aan de ‘Rutgers School of Communication and Information’.

Wielfaert Michelle:
Michael Cunningham
MARIANNE JUNGER