Statistieken

Hier vindt u onze statistieken die we in stap 4 hebben gebruikt.
We hebben per student en alfabetisch gewerkt.

Jacques Bo:

Liefhooghe Marie:

Vandemeulebroecke Femke:

Vandenhouwe Dimka:

Vandorpe Stien:

Vansteelandt Jolien:

  • Statistiek 1: De statistieken gaan over dat er ongeveer 215.000 gewelddadige seksuele misdrijven werden geregistreerd door de politie in de Europese Unie (EU) in 2015. Een derde daarvan (bijna 80 000) was verkrachting. Dit werd onderverdeeld in seksueel geweld, verkrachting en aanranding, gewelddadige seksuele misdrijven worden geregistreerd, slachtoffers per geslacht en personen die gevangen zijn door gewelddadige seksuele misdrijven. APA-bronvermelding: Violent sexual crimes recorded in the EU. (23 november 2017). Geraadpleegd op 13 december via: [https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171123-1]
  • Statistiek 2: De statistieken gaan over de bevolking naar het geslacht, leeftijd, handicapstatus en melding van een langdurige moeilijkheid in activiteiten van persoonlijke verzorging. Dit werd onderverdeeld in totaal, met een beperking en zonder een beperking. APA-bronvermelding: Population by sex, age, disability status and reporting a longstanding difficulty in activities of personal care. (12 december 2017). Geraadpleegd op 13 december 2018 via: [http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dpeh070&lang=en]
  • Statistiek 3: Deze statistiek gaat over de seksualiteitsbeleving van Vlaamse volwassenen. Hier gaat het over hoeveel personen een orgasme verkrijgen bij seks. Dit werd onderverdeeld tussen de mannen en de vrouwen. APA-bronvermelding: Seksualiteitsbeleving van Vlaamse volwassenen: feiten en cijfers. (2013). Geraadpleegd op 13 december 2018 via [https://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/seksualiteitsbeleving-van-vlaamse-volwassenen-feiten-en-cijfers.]

Verfaillie Chloë:

  • Statistiek 1: “Seksualiteitsbeleving van Vlaamse jongeren: feiten en cijfers.Het gaat vooral over de ervaringen van seks. Er worden verschillen getoond van jongens en meisjes, maar ook op leeftijd. APA-bronvermelding: Seksualitetsbeleving van Vlaamse jongeren: feiten en cijfers (2014). Geraad-pleegd op 16 december 2018, op https://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/seksualiteitsbeleving-van-vlaamse-jongeren-feiten-en-cijfers
  • Statistiek 2: “Intimidatie en geweld op het werk: secundaire analyses. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden” Het onderwerp lijkt volgens mij niet moeilijk. Je mag wel niet vergeten om op bijlage te klikken anders ga je de statistieken niet zien. Het goede aan deze statistiek is dat ze ook de methodes hebben uitgeschreven. APA-bronvermelding:Intimidatie en geweld op het werk: secundaire analyses. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2004). Geraadpleegd op 16 december 2018, op https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:e4e757df-d416-486a-803e-3e51eb077b6e

Viaene Logan:

Vlieghe Annelot:

  • statistiek 1: Deze grafiek representeert de redenen voor onveilige seks met kans op SOA’s. Enkele verschillende redenen zijn: dronkenschap, condoom vergeten, geen condoom mee… Er staan ook procenten bij voor hoeveel procent van de gemiddelde bevolking welke reden al heeft gehad om aan onveilige seks te doen. APA-bronvermelding: We doen het massaal onveilig (2017). Geraadpleegd op 18 december 2018, op https://dwars.be/nl/artikel/we-doen-het-massaal-onveilig
  • statistiek 2: Deze grafiek geeft weer op welke leeftijd ongeveer 50 % van de Vlaamse meisjes en jongens welke ervaringen hebben. De horizontale as geeft de ervaringen weer, de verticale as geeft de leeftijd weer. Enkele voorbeelden van ervaringen zijn: strelen (boven en onder), tongzoenen, geslachtsgemeenschap… APA-bronvermelding: Seksualiteitsbeleving van Vlaamse jongeren: feiten en cijfers (2017). Geraadpleegd op 18 december 2018, op https://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/seksualiteitsbeleving-van-vlaamse-jongeren-feiten-en-cijfers

Wielfaert Michelle:

  • statistiek1: In de SCV-survey wordt gevraagd naar de seksuele oriëntatie van de respondenten aan de hand van de zogenaamde Kinseyschaal. Deze schaal loopt van 0 (exclusief heteroseksueel), over 3 (biseksueel) tot 6 (exclusief homoseksueel). Personen die zichzelf 0 of 1 geven op deze schaal worden beschouwd als hetero’s, personen die zichzelf 2 of meer geven worden beschouwd als holebi’s.

Jaarlijks worden deze gegevens aangepast.
** APA-Bronvermelding:** Survey naar Sociaal-Culturele Verschuivingen (SCV), Statistiek Vlaanderen

  • statistiek2: De houding ten opzichte van transgenders wordt opgevolgd aan de hand van een specifieke tweejaarlijkse module in de SCV-survey van Statistiek Vlaanderen. Er wordt aan de respondenten gevraagd aan te geven in welke mate ze het eens zijn met 7 stellingen. De module werd voor de eerste keer opgenomen in de SCV-survey van 2015.

Deze gegevens worden tweejaarlijks aangepast.
** APA-Bronvermelding:** Survey naar Sociaal-Culturele Verschuivingen (SCV), Statistiek Vlaanderen